Általános tudnivalók

Általános tudnivalók
Egyesületi tagság, szabályok, tudnivalók

Egyesületi tagság

Egyesületünknek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. Az új belépők a „Tagfelvételi kérelem és elfogadó nyilatkozat” kitöltésével és aláírásával kérhetik a felvételüket az egyesületbe. A tagságnak éves díja van, ez egy összegben fizetendő. Új belépő az első évben csak pártoló tag lehet.

A Vasutas Természetjárók Szövetsége (VTSZ) tagságról:

Rendes tagjaink az éves tagdíj befizetésével tagjai lesznek a VTSZ-nek is.

A pártoló tagok viszont csak az egyesületünk tagjai lesznek, a VTSZ-nek nem.

A rendes és pártoló tagság különbségéről:

A rendes tagok szorosabban kötődnek az egyesülethez és a vasutas természetjáráshoz, mint a pártolók. A rendes tagok – a 18 éven aluliak kivételével – pl. szavazhatnak a közgyűlésen és megválaszthatók az egyesület bármely tisztségére, míg a pártoló tagok nem szavazhatnak és nem választhatók.

Rendes tagjaink önkéntes segítségére számítunk, munkájukat elismerjük. Alkalmanként túrák részvételi díjának támogatásával, ingyenes múzeumi belépőjegyekkel, útiköltség térítéssel stb. viszonozzuk a munkájukat.

Turisztikai eszközeinket elsősorban a rendes tagok kölcsönözhetik.

A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) tagságról:

Minden tagunk térítésmentesen tagja lehet az MTSZ-nek is, amennyiben ezt beiratkozás, érvényesítés (éves tagdíj befizetés) alkalmával kéri.

Beiratkozás, tagsági viszony megújítás, tagsági igazolvány ügyintézés

Mindezek elintézésére a keddi klubdélutánokon van lehetőség:

januárban minden kedden 15-17 óráig, egyébként csak minden hónap első keddjén 16-17 óra között.

Helyszín: VOKE Arany J. Művelődési Ház irodája (Győr, Révai u. 5.).

Új tag felvétele: a „Tagfelvételi kérelem és elfogadó nyilatkozat” nyomtatvány olvasható kitöltésével és annak aláírásával kérhetünk felvételt az egyesületbe. Új tag első évben csak pártoló tag lehet. Nyomtatványt a klubdélutánokon az elnökségi tagoktól kérhetünk, de a honlapunkról is letölthető (gyvte.hu). További felvilágosítást a keddi klubnapokon lehet kérni az elnökség tagjaitól. A nyomtatvány része az elfogadó nyilatkozat, mely a túraterv füzet 3-13. oldalain található szabályzatok elolvasására, elfogadására, betartására vonatkozik.

Fennálló tagság megújítása: aki előző évben már tag volt, annak a „Tagfelvételi kérelem és elfogadó nyilatkozat”-ot nem kell újra kitöltenie, de a megújításkor be kell jelentenie személyi adatainak esetleges változásait.

Egyesületi rendes tagsági díj:

Dolgozó:                     5.800 Ft

Nyugdíjas:                          3.200 Ft

Diák vagy önálló keresettel nem rendelkező személy, 24 éves korig: 1.500 Ft.

Tárgyévben 14. életévét be nem töltött gyermek tagsága ingyenes.

Egyesületi pártoló tag befizetés:

Dolgozó:                              4.000 Ft

Nyugdíjas:                          2.000 Ft

Diák vagy önálló keresettel nem rendelkező személy, 24 éves korig: 1000 Ft.

Tárgyévben a 14. életévét be nem töltött gyermek: 0 Ft

A befizetett tagdíj, mely tartalmazza a VTSZ tagsági díjat is a beiratkozás időpontjától függetlenül adott naptári évre szól és egy összegben fizetendő.

Rendes tagok igazolványa:

Mivel rendes tagjaink tagjai a VTSZ-nek is, a VTSZ műanyag kártya igazolványát kapják meg, amely az egyesületünkben fennálló rendes tagságot is igazolja. A rendes tagoknak tehát nincs külön GYVTE igazolványuk!

Aki az előző évi rendes tagságát újítja meg, az egy érvényesítő bélyeget kap, melyet a beiratkozást intéző tagunk ragaszt fel a már meglévő igazolványra.  Ezért fontos, hogy az érvényesítésre az igazolványát mindenki hozza magával. Az igazolvány elvesztése esetén 300 Ft ellenében kaphatunk újat a szövetségtől 1-2 hónapos ügyintézési idő elteltével.

 Pártoló tagok igazolványa:

Mivel ők nem lehetnek tagjai a VTSZ-nek, ezért VTSZ igazolványuk sem lehet.

A Pártoló tagok papírból készült GYVTE igazolványt kapnak, melyet évente bélyegzéssel érvényesítünk az igazolvány megfelelő rovatában. Aki az előző évi pártolói tagságát újítja meg, az a beiratkozáshoz hozza magával az igazolványát! Elvesztett igazolvány esetén térítés ellenében állítunk ki újat.

A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) igazolványa:

Tagjaink az MTSZ-nek is tagjai lehetnek (rendes, és pártoló tagok egyaránt), ha ezt beiratkozás, illetve az éves érvényesítés alkalmával kérik. MTSZ igazolványt, és érvényesítő matricát mi adunk, tagsági díjat ezért külön nem kell fizetni. Az ezzel kapcsolatos összes ügyintézést az egyesület megbízottja végzi.

 Természetjáró Minősítés: Tagjaink túra teljesítményük alapján részt vehetnek a túrapontok gyűjtésén alapuló minősítésben (jelvényszerzésben).

A rendes tagjaink a VTSZ és az MTSZ minősítési rendszerében is részt vehetnek, pártoló tagjaink csak az MTSZ-nél minősíthetők, mivel ők nem VTSZ-tagok.

 Túraterv füzet:

Tagjaink beiratkozáskor megkapják egész évre szóló Túraterv füzetünket.

Az éves túratervben év közben változások lehetnek. Ajánlott a változások figyelemmel kísérése, melyeket az egyesület faliújságján (a VOKE Arany J. Művelődési Házban), honlapján, elektronikus hírlevelében, esetenként Facebook oldalán is közzé tesszük, de a túravezetők a keddi klubnapokon is elmondják.

 Klubnapok

Egyesületünk minden kedden klubdélutánt tart a VOKE Arany János Művelődési Házban, az I. emeleti Konferencia teremben (Győr, Révai u. 5).

Közös összejövetel, ügyintézés 16-17 óra között.

A klubteremben 16 óra után kezdődik a túráink ismertetése, és egyéb hasznos információk átadása – általában félórás időtartamban.

Ezt megelőzően, illetve az információk közlése után is a meghirdetett utakra és túrákra történő jelentkezést/befizetést intézzük, és ez a kötetlen beszélgetések ideje. A klubban a túravezetők több hétre előre ismertetik a soron következő túrákkal kapcsolatos tudnivalókat. A kihirdetés napjától kezdődően lehet jelentkezni a túrákra. A túrák meghirdetésének egyéb rendszeres forrásai az egyesület honlapja, elektronikus Hírlevele (erre bárki feliratkozhat), az egyesület faliújságja, alkalmanként a Facebook oldala.

Saját programjainkon kívül ismertetjük a Megyei Természetbarát Bizottság túráit, és a Vasutas Természetjárók Szövetsége központi programjait is.

Az információk átadása és a közös megbeszélés ideje alatt mellőzzük a befizetéseket, a mobiltelefonok használatát és egyéb beszélgetéseket.

A klubnapokon alkalmanként túráinkról szóbeli vagy vetítéses beszámolókat tartunk, melyre várjuk a jól sikerült, kiválogatott fényképeket.

Túrára történő jelentkezéssel, részvételi díj befizetéssel, túrázással kapcsolatos szabályok

 1. A túrára történő jelentkezés általános szabályai

A túravezető hetekkel, esetleg hónapokkal a túra előtt szóban kihirdeti a túrájával kapcsolatos tudnivalókat a keddi klubnapokon (Győr, Révai u. 5, VOKE Arany János Művelődési Ház), egyúttal gondoskodik arról, hogy ez közzé legyen téve az egyesület fenti címen lévő faliújságján, elektronikus hírlevelében (e-mail-ben), honlapján (esetenként az egyesület Facebook oldalán) is. A kihirdetéstől kezdődően lehet jelentkezni a túrákra a túravezetőnél telefonon, e-mailben vagy személyesen a klubnapokon. Facebook üzenetben, Messengeren, stb. nem fogadunk jelentkezést!

1.1 Egynapos vonatos és a menetrend szerinti autóbuszos túrára történő jelentkezés egyedi szabályai

Ilyen túránál nem szükséges előzőleg jelentkezni a túravezetőnél, de javasolt, mert ezzel megkönnyítjük a munkáját. Nem egyesületi tagok, azaz vendégek is részt vehetnek ilyen túrán, ha a túravezető ehhez hozzájárul. Ezen túrák egy része nyílt túrának van meghirdetve, melyekre várunk alkalmi túrázókat is. Ezeket a túrákat a médiában is hirdetjük (ezáltal lesznek „nyílt” túrák). A vendégek a túra megkezdése előtt kapnak egy „Túrára való jelentkezéssel, részvételi díj befizetéssel, túrázással kapcsolatos szabályok” című dokumentumot. Ennek elolvasása után a túravezetőnél alá kell írniuk egy „Elfogadó nyilatkozatot”. Ez feltétele a túrán való részvételnek.

1.2 A kerékpáros túrára történő jelentkezés egyedi szabályai

Egynapos túránál általában nem szükséges előre jelentkezni a túravezetőnél, de javasolt, mert ezzel megkönnyítjük a munkáját. Ha vonatos kerékpárszállításra is sor kerül, a túravezető által megadott határidőig mindenképpen jelentkezni kell, mert korlátozott a kerékpár szállítási kapacitás.

Többnapos túránál akár van vonatos kerékpárszállítás akár nincs, előzetesen jelentkezni kell, hiszen szállást is kell foglalni.

Nem egyesületi tagok, azaz vendégek is részt vehetnek kerékpáros túrán, ha a túravezető ehhez hozzájárul. A vendégekre vonatkozó egyéb tudnivalókat lásd az 1.1-es pontban.

A kerékpáros túrák további szabályai és tudnivalói a honlapunkon olvashatóak.

 1.3 A bérelt buszos túrára történő jelentkezés egyedi szabályai

Mindig előre kell jelentkezni a túravezetőnél, vagy annak megbízottjánál. A jelentkezési határidő egynapos túra esetén az indulás előtti 10. nap, ha csak a túravezető más határidőt nem hirdet. Többnapos túra esetén a jelentkezési határidőt a túravezető határozza meg, és teszi időben közzé.

Az autóbusz férőhelyeinek száma korlátozza az adott túrán résztvevők számát. A létszám betelése utáni jelentkezőket pótjelentkezőként várólistára írja fel a túravezető. Lemondás esetén a túravezető az első a pótjelentkezőnek ajánlja fel a megüresedett helyet. Akinek közben tárgytalanná válik a pótjelentkezése, azonnal értesítse a túravezetőt!

Bérelt autóbuszos túráinkon csak az egyesületünk tagjai vehetnek részt.

 1. Az útiköltség befizetés általános szabályai

Egynapos vonatos vagy menetrend szerinti autóbuszos túránál előre nem kell útiköltséget befizetni, mert a menetjegyét mindenki maga veszi meg. Többnapos vonatos vagy menetrend szerinti autóbuszos túránál a befizetési feltételeket a túravezető hirdeti ki.

A bérelt autóbuszos túrákat önköltséges áron szervezzük tagjainknak. Az utazási költséget minimális maradványt betervezve számítjuk ki, és az esetleg keletkező maradvány az egyesület pénztárába kerül bevételezésre, melyet közhasznú tevékenységünkre fordítunk. A beszedett pénzből a busz bérleti díját, autópálya- és parkolási díját fizetjük ki, továbbá nem szedünk be utazási költséget a túravezetőktől. Ritkán előfordul, hogy a beszedett pénz nem lesz elegendő, ilyenkor a túra végén a résztvevőknek közösen kell azt kipótolniuk.

Fontos szabály: az utazási költséget legkésőbb a befizetési határidőig, egy összegben kell befizetni a túravezetőnél, vagy annak megbízottjánál, a keddi klubnapokon. A kapott nyugtát az utazás végéig őrizzük meg!

2.1 Az egynapos bérelt autóbuszos túrák útiköltség befizetési és lemondási szabályai

A befizetési határidő mindig a túra kezdete előtti 10. nap, kivéve ha a túravezető más határidőt nem hirdet.

 • Ha valaki jelentkezett egy útra, de a határidőre történő befizetést elmulasztotta, akkor azt a túravezető az út lemondásának tekinti, és ha van a túrára pótjelentkező, akkor a helyét a pótjelentkezővel betölti. (Ha a jelentkezőnek a határidőre történő befizetés akadályba ütközik, akkor elvárás, hogy azt minél előbb jelezze a túravezetőnek.)
 • Ha a befizetés a befizetési határidő előtt már megtörtént, de az illető a befizetési határidő letelte előtt lemondja az utat, akkor a befizetett pénzt visszakapja, amennyiben a befizetésről szóló nyugtát visszaadja.
 • Ha a befizetés megtörtént, de a befizetési határidő lejárta után az illető lemondja az utat, viszont nincs pótjelentkező az útra, akkor a lemondónak kell gondoskodnia maga helyett másik jelentkezőről. Ha ez megtörténik, akkor a befizetett összeget a lemondó visszakapja, amennyiben a befizetésről szóló nyugtát visszaadja. Aki nem talál maga helyett másik személyt, vagy nem jön el az utazásra, akkor a befizetett összeget nem kapja vissza, mert arra a pénzre az utazás költségeinek rendezéséhez szükség van. A túravezető az utazás végleges költségelszámolása után, pénzmaradvány keletkezése esetén indokolt esetben a befizetett összeget vagy egy részét visszaadhatja.
 • Ha lemondás miatt a soron következő pótjelentkező részt vehet az utazáson, akkor a túravezető értesíti, és a leghamarabb be kell fizetnie az útiköltséget.
 • Ha egy utazás meghiúsul, akkor a befizetett útiköltséget a befizető utólag a keddi klubnapokon visszakapja, ha leadja a befizetéskor kapott nyugtát.

2.2   A többnapos bérelt autóbuszos túrák befizetési és lemondási szabályai.

Jelentkezés: minden egyesületi utazásunknál a résztvevőnek a túravezetőnél kell jelentkeznie, esetleges lemondási szándékát is vele kell közölnie.

Többnapos utaknál az utazási költség kiegészül a szállás-, csoportos étkezési-, idegenvezetési-, belépő-, stb. költségekkel. Ezt hívjuk „szállás csomagnak”.

A szállás csomagot utazási irodánál vagy közvetlenül a szállásadónál rendeli meg a túravezető. Ennek díját a megadott helyen és időben kell befizetni. A szálláscsomag befizetési határidejét a túravezető teszi közzé. Az iroda szerződést köt a jelentkezővel, ez részletezi a feltételeket a „szállás csomaggal” kapcsolatban. Egyéb esetekben a túravezető tájékoztatja minderről a jelentkezőket. Ilyenkor az egyesületi szabályok és a szálláshely szabályai együttesen érvényesek.

A szálláscsomag lemondás szabályai: az irodával kötött utazási szerződésben foglaltak az irányadók. Amennyiben olyan helyzet következne be, hogy a szálláscsomag már befizetésre került, de az utazási költség még nem, és ekkor mondja le valaki az utazást, a 3.000 Ft adminisztrációs díjat ebben az esetben is be kell fizetni az egyesület pénztárába. A szállás csomag és az utazási költség befizetési és lemondási szabályait együttesen kell betartani (az egyesület és az utazási iroda szabályait is).

Az utazási költséget a túravezető kalkulálja a tervezett útvonal és a várható jelentkezők száma alapján. Amennyiben kevesebb lesz a jelentkező, a túravezető kénytelen megemelni az egy főre jutó utazási költséget.

Az utazási költség befizetése egy összegben történik, határidejét a szervező túravezető határozza meg, melyet közöl a jelentkezővel.

Az útlemondás egyedi szabályai a többnapos autóbuszos túrákon:

A résztvevőnek a túravezetőnél kell jeleznie a lemondási szándékát.

Többnapos utazás lemondása esetén 3.000 Ft adminisztrációs díjat kell befizetnie az egyesület pénztárába azoknak, akik már a befizetés után mondják vissza részvételüket.

A szállás csomag és az utazási költség befizetési és lemondási szabályait együttesen kell betartani (az egyesület és az iroda szabályait is).

Amennyiben a résztvevő még csak a szállásdíjat fizette ki, akkor annak visszatérítésére az utazási iroda által megállapított szabályok érvényesek.

Azonban az útiköltség befizetése alól csak abban az esetben mentesül a lemondó, ha lesz helyette másik jelentkező. Elsődlegesen a lemondónak kell gondoskodnia maga helyett másik jelentkezőről. Ha a lemondó nem talál maga helyett másik személyt, és a túravezető sem tudja a helyét betölteni, akkor a lemondó útiköltségét kell felhasználni az utazás költségeinek rendezéséhez. A túravezető az utazás végleges költségelszámolása után, pénzmaradvány keletkezése esetén indokolt esetben (pl. betegség) a befizetett útiköltséget vagy egy részét visszaadhatja.

Várólista, pótjelentkezés: Amikor a csoportlétszám betelt, akkor a túravezető a pótjelentkezőt várólistára írja. Ha lemondás miatt a soron következő várólistás részt vehet az utazáson, akkor a túravezető értesíti, és a leghamarabb be kell fizetnie a költségeket. Az a pótjelentkező, akinek már tárgytalanná válik a jelentkezése, azonnal tájékoztassa erről a túravezetőt, mert akkor őt törölni kell a várólistáról.

Többnapos autóbuszos túráknál a túravezető egyedi szabályokat is megállapíthat, de azokról tájékoztatja a résztvevőket.

 1. A túravezetés, túrázás általános szabályai

Túravezetőinkről

Önkéntesként látják el a feladatukat. Idegenvezetői képesítésük nincs, ezért az idegenvezetők által nyújtott szokásos szolgáltatások elmaradása nem kérhető számon rajtuk. Az előzetes kihirdetésben több program kerülhet felsorolásra, mint ami a túra során az időbe belefér. A túravezetőnek jogában áll eldönteni, mi valósul meg ezekből, és mi marad el, esetleg teljesen meg is változtathatja a napi programot. Az elmaradt programokat nem lehet számon kérni rajta.

Kistúra, nagytúra, segéd túravezető

Nagyobb csoport esetén, ha lehetséges a túravezető a túrának két vagy több változatát is betervezi (kistúra, közepes túra, nagytúra). Ilyenkor segéd túravezetővel biztosítja, hogy mindegyik túratávnak legyen vezetője. Ezek a túra változatok nehézségben különböznek egymástól. A résztvevők maguk dönthetik el, hogy melyiken akarnak részt venni. A túravezetőnek viszont jogában áll felülbírálni ezt a döntést, ha úgy látja, hogy egy résztvevő fizikai állapota, ruházata, felszerelése nem alkalmas a nehezebb túrára.

A túrázás szabályai

A túra során a túravezető halad az élen, de megbízhat ezzel a feladattal mást is. Az élen haladót megelőzni nem szabad. Aki ezt mégis megteszi, azt a túravezető úgy tekintheti, hogy attól kezdve nem résztvevője a túrának. A túravezető engedélyezheti, hogy a túrázók egy része előre mehessen a csoportjától (pl. ismert, jól jelzett, egyértelmű út esetén, ha azok rutinosak, jól tudnak tájékozódni, gyorsabban haladnának).  Közülük vezetőt bíz meg.

Záróemberek szerepe, feladata

A túravezető záróembernek kér fel a csoportból valakit, akinek az a feladata, hogy a sor végén haladva figyeljen a lemaradókra és zárja a menetet. A sor végén haladóknak is figyelniük kell a záróemberre, hisz őt is érheti baj, és mögötte már nincs senki, aki segíthetne neki. Ha valakinek ki kell válnia a sorból, akkor szóljon a túravezetőnek, a záróembernek, vagy egy túratársának.

A túrázók lehetőség szerint úgy haladjanak a túra során, hogy mindegyikük lássa az előtte haladót és a mögötte haladót. Ha úgy széthúzódna a mezőny, hogy ez nem tartható be, és valaki elbizonytalanodott az útirányt illetően, akkor várja be a mögötte haladókat. Ha azok sem tudják a pontos útirányt, a leghátul haladó záróember fogja tovább vezetni őket.

Felelősség

Alapvetően a túrán a túravezetőé a felelősség a vezetők közül. A segéd túravezetők és a záróemberek neki tartoznak felelősséggel. Egy csoport túrájának hivatalosan mindig csak egy vezetője lehet, mindenki más legfeljebb csak segéd túravezetőnek minősül („egyszemélyi felelősség” elve).

Elvárt magatartás, együttműködés hiánya, kizárás a túrából, eltévedés

Mindenki jól figyeljen oda a túravezető tájékoztatójára és tartsa be a kéréseit.

A résztvevők figyeljenek magukra és társaikra is, ha rendkívüli esemény (baleset, sérülés, rosszullét) történik, azonnal jelezzék azt a túravezetőnek.

A túrázó ismerje a túravezető és több résztvevő telefonszámát, és legyen elérhető mobiltelefonon. Többnapos útnál írja fel a szállása címét is.

A személyi okmányok és a mobiltelefon mindig legyenek ott a résztvevőknél.
Ne felejtse otthon, a buszon, a családtagnál vagy a szálláson. A túrázó által használt gyógyszereket mindig tartsa magánál. Akinek komolyabb betegsége van (pl. szívbetegség), kötelező már jelentkezéskor tájékoztatnia erről a túravezetőt.

A túrán résztvevőnek be kell tartania a túravezető, segéd túravezető és a záróember utasításait. A túravezetőnek jogában áll és kötelessége azon személy kizárása a túrából, aki saját vagy mások testi épségét veszélyezteti, akadályozza a társait, a túravezető valamely utasítását nem tartja be. Kizárásra kerülhet a túrából az olyan túrázó is, aki mások közérzetét rontja, kulturált és egészséges kikapcsolódáshoz való jogát sérti, akinek állapota vagy viselkedése a túravezető megítélése szerint nem kívánatos. A kizárás után a kizárt túrázónak a legközelebbi biztonságos helyre eljutásáról gondoskodik a túravezető, másról azonban vele kapcsolatban nem.

Ha egy túrázó saját hibájából marad el a csoporttól és a vele való kapcsolatfelvétel nem lehetséges, akkor a túravezető végső esetben – ha a csoport érdekei alapvetően sérülnének – nem fogja tovább keresni, megvárni az eltévedőt.

 A bérelt autóbuszos túrák egyedi szabályai

Egynapos utazásnál nincs ülésrend, ilyenkor az érkezés sorrendjében lehet helyet foglalni. Minden felszálló legfeljebb egy helyet foglalhat le a sajátján kívül, a mellette ülő társának. Többnapos túra esetén a túravezető ülésrendet állít össze, elsősorban a jelentkezési, befizetési sorrendet véve alapul.

Célszerű felírni a busz rendszámát, és meg kell jegyezni a megállás helyszínét.

Mielőtt a túra elkezdődik, a túravezető közli a busz indulásának az időpontját és helyét. (A túra vége és így a felszállás helye sokszor nem egyezik a leszállással.) A túravezető közli, hogy meddig marad a leszállás helyén a busz. Akinek valamilyen problémája adódik a túra során, visszamehet a buszhoz (ehhez legalább két ember kell), miután egyeztetett a túravezetővel és még van a visszatérésre idő. Túrabotot balesetvédelmi okokból az autóbuszba felvinni nem szabad, az alsó csomagtérben kell tárolni.

 A külföldi túrák egyedi szabályai

Az úti okmányok (útlevél, vagy ahol elégséges személyi igazolvány és lakcímkártya, utasbiztosítás) folyamatosan a résztvevőknél legyenek. Kötelező elhozni az ingyenesen kiváltható Európai Egészségbiztosítási Kártyát. Erről a honlapunkon és a Facebook oldalunkon található részletes tájékoztató. A túravezető kötelezően előírhatja bizonyos szintű biztosítás meglétét (pl. magashegyi túránál).

Balesetvédelem

Alapelv, hogy a túrákon mindenki saját felelősségére vesz részt. Balesetért, eltévedésért, járműről történő lemaradásért, a túravezető csak akkor vonható felelősségre, ha súlyosan gondatlanul járt el. Más esetekben tőle vagy az egyesülettől anyagi vagy más jellegű kártérítés nem követelhető.

A túrázónak megfelelő ruházatban, a szükséges mennyiségű étellel, itallal, gyógyszereivel, igazolványaival kell megjelennie a túrán. Szeszes italt a túra előtt és alatt nem szabad fogyasztani.

A ruházat, felszerelés megválasztásához segítséget lehet kérni a túravezetőktől és a túratársaktól. Ezen kívül tanácsok olvashatók az egyesület honlapján is (gyvte.hu). Példaként egy fontos tudnivaló:

A természetjáró legfontosabb „eszköze” a cipő. Gyalogtúrákhoz a lábbelink talpa megfelelően bordázott legyen, mert ellenkező esetben könnyen elcsúszhatunk. Egyenetlen terepen legjobb, ha túrabakancsot viselünk nem túra félcipőt, mert a bakancs jobban támasztja a bokát, így kisebb a boka sérülésének vagy kifáradásának veszélye. A túravezető a balesetek megelőzésére különösen figyeljen. A túra kezdete előtt tartson egy rövid ismertetőt a túrázás veszélyeiről, kiemelve azokat a tudnivalókat, amelyeket az elkövetkezendő túrán különösen fontos ismerni. Ellenőrizze le, hogy a túrázók ruházata, felszerelése megfelelő-e a túra biztonságos teljesítéséhez. Amennyiben nem, akkor csak kisebb túrát engedélyezhet a résztvevőknek ahhoz képest, mint amin azok szerettek volna részt venni, de indokolt esetben akár meg is tilthatja nekik a túra bármely változatán a részvételt.

A túravezető baleset, rosszullét esetén gondoskodjon az elsősegély nyújtásról, és ha szükséges, szervezze meg az érintett mentését, ellátását. Ezen utóbbi feladatokat indokolt esetben átadhatja másnak is. Legyen a túravezetőnél a túra jellegéhez illő összetételű elsősegély nyújtó csomag.

A bérelt autóbuszon, amennyiben van biztonsági öv, annak használata kötelező. Kerüljük buszon a menet közbeni felállást, járkálást.

Magashegyi túrázás

Az ilyen jellegű túrákon (Alpokban, Kárpátokban) gyakran még alacsonyabb magasságban is nehéz terepen kell gyalogolni: meredek, sziklás, szakadékos, omladékos lehet az út. Helyenként kiépített kapaszkodók, létrák segítik a nem veszélytelen haladást. Nagyobb magasságban még a szélsőséges időjárással is számolni kell (viharos szél, nyári hózápor). Tapasztalatlan, tériszonyos, fizikailag felkészületlen, megfelelő felszereléssel nem rendelkező túrázók számára az ilyen túrák nem ajánlottak.

Könnyebb szakaszok megtételével, fokozatos szoktatással és gyakorlással lehet elsajátítani a magashegyi túrázáshoz szükséges tudást.

Az erdei viselkedés szabályai

Bár az erdőterületet gyalogosan, saját felelősségére bárki látogathatja, azonban bizonyos szabályok ismerete és betartása szükséges.

A kirándulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális korlátozásokról (tűzgyújtás, vadászat stb.), meteorológiai helyzetről, hiszen ez határozza meg az öltözködésünket, magunkkal vitt ételt, italt.

Az erdei utunk során keletkezett hulladékot vigyük el a legközelebbi szemetesig – vagy akár az otthoni hulladékgyűjtőbe!

Tüzet csak a kijelölt tűzrakó helyeken szabad gyújtani, de erős szélben vagy tűzgyújtási tilalom esetén még ott sem!

Az erdő növények és állatok ezreinek élőhelye. Viselkedjünk benne vendéghez illő, kellő tisztelettel, fegyelmezetten! Úgy bánjunk az erdő lényeivel, ahogyan szeretnénk, hogy velünk is bánjanak!

A természetben nyitott szemmel és füllel, a szépségre fogékony szívvel járjunk. Osszuk meg az itt szerzett élményeinket másokkal is!

Hagyjunk magunk után rendben a játszó, pihenő és táborhelyet, hogy mások is örömüket lelhessék benne!

Egy erdei túra során valószínűleg több alkalommal találkozunk más túrázókkal. Mi túrázók, egy kis közösség tagjai vagyunk, ezért megszokott az üdvözlés, a figyelem egymás iránt. A túrázás során minden szempontból viselkedjünk a természeti környezet és embertársaink számára is példamutatóan!

Kerékpáros túrázás

A kerékpáros túrák szabályai és tudnivalói a gyvte.hu honlapon olvashatóak.

Téli túrázás

A téli túrázáshoz a meleg, réteges öltözködésen és a kiegészítő ruházaton kívül néhány speciális felszerelés is hozzátartozik. Ezeket lehetőleg mindig vigyük magunkkal a téli túrákra:

 • lábszárvédő (megakadályozza a hó bejutását a bakancsba). De nem csak hó esetén hasznos – esőben, sárban védi a nadrág szárát, és egyszerűbb kimosni, megszárítani, mint egy nadrágot.
 • csúszásgátló talp (jeges úton a bakancs talpára húzható szöges gumilap)
 • fejlámpa, esetleg zseblámpa (ha a túra vége előtt besötétedne). Nem csak télen, hanem tavasszal és ősszel is korábban sötétedik, mint nyáron, így a lámpa ezekben az évszakokban is hasznos lehet.
 • termosz (hogy hideg időben ne kelljen lehűlt, túl hideg vizet, vagy egyéb folyadékot innunk).

Fontosabb túramozgalmak, jelvényszerzés,

minősítés (túrapont gyűjtés)

Hazánkban már több száz jelvényszerző és egyéb túramozgalom, program van, melyek közül mi csak néhányat építettünk be éves túraprogramunkba. Ezekről bővebb információ az alábbi oldalakon olvasható:

http://termeszetbarat.hu/turamozgalmak

http://www.turabazis.hu/turamozgalom_lista

Jelvényszerző minősítés (pontgyűjtés)

Az igazolt tagsággal (VTSZ vagy MTSZ) rendelkező turisták jelvényszerző pontgyűjtésben (minősítésben) vehetnek részt.

A pontgyűjtés alapját a túravezetők által a túrák alkalmával kiállított túrajelentéseken feltüntetett pontszámok (vagyis a túra teljesítmények) jelentik. A túra adatokat a minősítéshez az egyéni túranaplóban kell dokumentálni.

A túravezetőknek a túrát követő 10 napon belül le kell adniuk szabályosan kitöltött túrajelentésüket az egyesület felelősének.

A minősítési bizottság ezek alapján készíti el és terjeszti fel a tagokat a különböző minősítésekre.

VTSZ minősítés szabályai:

A túrázónak az adott naptári évben (jan.1 – dec. 31.) megtett túráira járó pontokat kell összegyűjtenie.

Min. 1000 pont összegyűjtése esetén = bronzjelvény,

min. 2000 pont = ezüstjelvény, min. 3000 pont = aranyjelvény.

(Bármilyen fajta jelvény a következő naptári évben újra megszerezhető.)

MTSZ minősítés szabályai:

Meghatározott időszak alatt kell összegyűjteni meghatározott túrapontot. Szabályok:

Maximum egy éven belül gyűjtött 500 pont = bronzjelvény,

utána újabb max. egy éven belül újabb 800 pont = ezüstjelvény, utána újabb max. két éven belül újabb 2300 pont = aranyjelvény

(További szabályok, feltételek az MTSZ Minősítési Szabályzatában olvashatók).

Ezután érhető el az érdemes és a kiváló természetjáró fokozat.

(Bármely jelvény korlátlan számban ismételten megszerezhető, az azt megelőző fokozat korábbi teljesítése esetén.)

Ajánlott felszerelés, ruházat túrázáshoz

Tanácsok a honlapunkon (https://www.gyvte.hu/) és Facebook oldalunk rögzített bejegyzésében olvashatóak.