Általános tudnivalók

Általános tudnivalók
E g y e s ü l e t i  t a g s á g,  s z a b á l y o k,  t u d n i v a l ó k

Figyelem! A 2019-es szabályzatunk néhány helyen megváltozott az előző évihez képest, ezért kérjük figyelmesen olvassátok el az alábbiakat.

Egyesületi tagság

Egyesületünknek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. Az új jelentkezők a „Tagfelvételi kérelem és elfogadó nyilatkozat” kitöltésével és aláírásával kérhetik a felvételüket az egyesületbe. A tagságnak éves díja van, ez egy összegben fizetendő. Új belépő az első évben csak pártoló tag lehet.

Rendes tag adott évben az lehet az egyesületben, aki az előző évben rendes vagy pártoló tag volt, továbbá legalább 10 óra közösségi munkát végzett az egyesületben az előző évben (természetesen pártoló tag közösségi munkavégzés nélkül is lehet valaki). A közösségi munkavégzés Alapszabályunk szerint is elvárt a rendes tagjainktól (8/a: ”Aktívan működjék közre az Egyesület céljainak megvalósításában.”). Közösségi munka lehet: túravezetés, segéd túravezetés, záróemberi feladat ellátása, rendezői feladat vállalása túrán vagy rendezvényen, jelzésfestés, turistaút karbantartás, túrafotók készítése és közreadása, élménybeszámoló készítése, tolmácsolás, adminisztráció stb. Az elvárt közösségi munkavégzés nem vonatkozik a 18 éven aluliakra és a 70 év felettiekre.

Rendes tagjaink az egyesületünkbe való belépéssel automatikusan tagjai lesznek a Vasutas Természetjárók Szövetségének (VTSZ) is. A pártoló tagok viszont csak az egyesületünk tagjai lesznek, VTSZ tagok nem lehetnek.

A rendes tagok szorosabban kötődnek az egyesülethez és a vasutas természetjáráshoz, mint a pártolók. A rendes tagok – a 18 éven aluliak kivételével – pl. szavazhatnak a közgyűlésen és megválaszthatók az egyesület bármely tisztségére, míg a pártoló tagok nem szavazhatnak és nem választhatók.

Rendes tagjaink közösségi munkáját díjakkal ismerjük el, esetenként túrák részvételi díjának támogatásával, ingyenes múzeumi belépőjegyekkel, útiköltség térítéssel stb. viszonozzuk. Az egyesület turisztikai eszközeit elsősorban a rendes tagok kölcsönözhetik.

Minden tagunk térítésmentesen tagja lehet a Magyar Természetjáró Szövetségnek (MTSZ) is, ha ezt beiratkozás, érvényesítés alkalmával kéri.

Tagjaink túrateljesítményük alapján részt vehetnek túrapontok gyűjtésében, és a pontgyűjtésen alapuló minősítésben (jelvényszerzésben).

A rendes tagjaink a VTSZ és az MTSZ minősítési rendszerében is részt vehetnek, pártoló tagjaink csak az MTSZ minősítési rendszerében vehetnek részt, mivel ők nem VTSZ-tagok.

Beiratkozás, tagsági viszony megújítás, tagsági igazolvány intézés

Ezek intézésére a keddi klubnapokon van lehetőség: januárban minden kedden 16 órától 18 óráig, a VOKE Arany János Művelődési Ház földszinti irodájában (Győr, Révai u. 5.). Egyébként csak minden hónap első keddjén van beiratkozás vagy tagsági viszony megújítás 16.30-18 óra között.

Új tag felvétele: az új tag a „Tagfelvételi kérelem és elfogadó nyilatkozat” nyomtatvány olvasható kitöltésével és annak aláírásával kérheti a felvételét az egyesületbe. Új tag első évben csak pártoló tag lehet, rendes tag nem. A nyomtatványt a keddi klubnapokon az egyesület elnökségi tagjaitól lehet kérni, továbbá az egyesület honlapjáról is letölthető (gyvte.hu). Bármilyen felvilágosítást a keddi klubnapokon lehet kérni az elnökség tagjaitól. Az elfogadó nyilatkozat e túraterv kiadvány 3-13. oldalain található szabályzatok elolvasására, elfogadására, betartására vonatkozik.

Tagság megújítása: aki az előző évben már volt tag, annak a „Tagfelvételi kérelem és elfogadó nyilatkozat” nyomtatványt újból nem kell kitöltenie, de megújításkor be kell jelentenie a személyi adataiban történt változtatásokat.

Egyesületi rendes tagsági díj:

Dolgozó:                     5.800 Ft

Nyugdíjas:                   3.200 Ft

Diák vagy önálló keresettel nem rendelkező személy, 24 éves korig: 1.500 Ft.

Tárgyévben 14. életévét be nem töltött gyermek tagsága ingyenes.

Egyesületi pártoló tag befizetés:

Dolgozó:                     4.000 Ft

Nyugdíjas:                   2.000 Ft

Diák vagy önálló keresettel nem rendelkező személy, 24 éves korig: 1000 Ft.

Tárgyévben a 14. életévét be nem töltött gyermek: 0 Ft

A tagdíj a beiratkozás időpontjától függetlenül adott naptári évre szól és egy összegben fizetendő.

Rendes tagjaink mivel tagjai a VTSZ-nek is, a VTSZ plasztik kártya igazolványát kapják, amely az egyesületünkben fennálló rendes tagságot is igazolja. A rendes tagoknak tehát nincs külön GYVTE igazolványuk!

Aki az előző évi rendes tagságát újítja meg, az csak egy érvényesítő bélyeget kap, melyet a beiratkozást intéző tagunk ragaszt fel a már meglévő igazolványba. Ezért fontos, hogy az érvényesítésre az igazolványát mindenki hozza magával. Az igazolvány elvesztése esetén 200 Ft ellenében kaphatunk újat 1-2 hónapos ügyintézési idő elteltével.

 A pártoló tagjaink mivel nem lehetnek tagjai a VTSZ-nek, ezért VTSZ igazolványuk sem lehet: papírból készült GYVTE igazolványt kapnak. Aki az előző évi pártolói tagságát újítja meg, annak az igazolványát aláírással és bélyegzéssel érvényesítjük a megfelelő rovatban. Ezért fontos, hogy a beiratkozásra az igazolványát minden tag hozza magával! Elvesztett igazolvány esetén térítés ellenében állítunk ki újat.

Tagjaink a Magyar Természetjáró Szövetségnek (MTSZ) is tagjai lehetnek, ha ezt beiratkozás, illetve érvényesítés alkalmával kérik. Tagsági díjat ezért nem kell fizetni. Minden évben új MTSZ igazolványt adunk, az ezzel kapcsolatos összes ügyintézést az egyesület elvégzi.

Tagjaink beiratkozáskor megkapják egész éves Túraterv füzetünket.

Az éves túratervben év közben változások lehetnek. Ajánlott a változások figyelemmel kísérése, melyeket az egyesület faliújságján (a VOKE Arany J. Műv. Házban), honlapján, elektronikus hírlevelében, esetenként Facebook oldalán is közzé tesszük, de a túravezetők a keddi klubnapokon is elmondják.

Klubnapok

Egyesületünk minden kedden klubnapot tart a VOKE Arany János Művelődési Házban, az első emeleti Konferencia teremben és a földszinti irodában (Győr, Révai u. 5). Januárban 16-18 óra között, a többi hónapban 16.30-18 óráig tart a beiratkozással kapcsolatos teendők intézése a földszinti irodában (januárban minden kedden, utána csak minden hónap első keddjén).

Többnyire már 16.30-tól megkezdődik a meghirdetett utakra és túrákra történő jelentkezés, utazási költség befizetés az első emeleti klubteremben.

A klubteremben 17 óra körül – attól függően, mennyi a túrákra jelentkező vagy befizető – kezdődik a klubnap következő szakasza, a kihirdetendő túrákkal kapcsolatos információk átadása, mely általában 18 óráig tart. A túravezetők itt hirdetik ki a soron következő túrákkal kapcsolatos tudnivalókat. A kihirdetés napjától kezdődően lehet jelentkezni a túrákra. A tudnivalókat a túravezetők több héten át megismétlik a klubnapokon. A túrák meghirdetésének egyéb rendszeres forrásai az egyesület honlapja, elektronikus Hírlevele (erre bárki feliratkozhat), az egyesület faliújságja, esetenként a Facebook oldala.

Saját programjainkon kívül ismertetjük a Megyei Természetbarát Bizottság túráit, és a Vasutas Természetjárók Szövetsége központi programjait is.

Kérjük a tagokat, hogy az információk átadása és a közös megbeszélés ideje alatt mellőzzék a befizetéseket, a mobiltelefonok használatát és a kötetlen beszélgetéseket, melyekre kb. 18 óra után, a klubnap végén még van lehetőség.

A klubnapokon alkalmanként a megvalósított túrákról szóbeli vagy fényképvetítéses beszámolókat tartunk, melyre várjuk a résztvevők jól sikerült, kiválogatott fényképeit. A tagok által hozott vagy interneten küldött, kiválogatott túrafotókat az egyesület számítógépén gyűjtjük. A gyűjteményből kért digitális fotókról a tagok helyben másolatot kaphatnak.

 A túrákra történő jelentkezéssel, részvételi díj befizetéssel, túrázással kapcsolatos szabályok

 1. A túrára történő jelentkezés általános szabályai

A túravezető hetekkel, esetleg hónapokkal a túra előtt szóban kihirdeti a túrájával kapcsolatos tudnivalókat a keddi klubnapokon (Győr, Révai u. 5, VOKE Arany János Művelődési Ház), egyúttal gondoskodik arról, hogy ez közzé legyen téve az egyesület fenti címen lévő faliújságján, elektronikus hírlevelében (e-mail-ben), honlapján (esetenként az egyesület Facebook oldalán) is. A kihirdetéstől kezdődően lehet jelentkezni a túrákra a túravezetőnél telefonon, e-mailben vagy személyesen a klubnapokon (Facebook üzenetben, Messengeren, stb. nem!).

1.1 Egynapos vonatos és a menetrend szerinti autóbuszos túrára történő jelentkezés egyedi szabályai

Ilyen túránál nem szükséges előzőleg jelentkezni a túravezetőnél, de javasolt, mert ezzel megkönnyítjük a munkáját. Nem egyesületi tagok, azaz vendégek is részt vehetnek ilyen túrán, ha a túravezető ehhez hozzájárul. Ezen túrák egy része nyílt túrának van meghirdetve, melyekre várunk alkalmi vendégeket. Ezeket a túrákat a médiában is hirdetjük (ezáltal lesznek „nyílt” túrák). A vendégek a túra megkezdése előtt kapnak egy „Túrára való jelentkezéssel, részvételi díj befizetéssel, túrázással kapcsolatos szabályok” című dokumentumot. Ennek elolvasása után a túravezetőnél alá kell írniuk egy „Elfogadó nyilatkozatot”. Ez feltétele a túrán való részvételnek.

1.2 A kerékpáros túrára történő jelentkezés egyedi szabályai

Egynapos túránál általában nem szükséges előre jelentkezni a túravezetőnél, de javasolt, mert ezzel megkönnyítjük a munkáját. Ha vonatos kerékpárszállításra is sor kerül, a túravezető által megadott határidőig mindenképpen jelentkezni kell, mert korlátozott a kerékpár szállítási kapacitás.

Többnapos túránál akár van vonatos kerékpárszállítás akár nincs, előzetesen jelentkezni kell, hiszen szállást is kell foglalni.

Nem egyesületi tagok, azaz vendégek is részt vehetnek kerékpáros túrán, ha a túravezető ehhez hozzájárul. A vendégekre vonatkozó egyéb tudnivalókat lásd az 1.1-es pontban.

A kerékpáros túrák további szabályai és tudnivalói a honlapunkon olvashatóak.

1.3 A bérelt buszos túrára történő jelentkezés egyedi szabályai

Az autóbusz férőhelyeinek száma korlátozza az adott túrán résztvevők számát. A létszám betelése utáni jelentkezőket pótjelentkezőként várólistára írja fel a túravezető. Lemondás esetén a túravezető az első a pótjelentkezőnek ajánlja fel a megüresedett helyet. Akinek közben tárgytalanná válik a pótjelentkezése, azonnal értesítse a túravezetőt!

Bérelt autóbuszos túráinkon csak az egyesületünk tagjai vehetnek részt.

 1. A részvételi díj befizetés általános szabályai

Egynapos vonatos vagy menetrend szerinti autóbuszos túránál előre nem kell útiköltséget befizetni, mert a menetjegyét mindenki maga veszi meg. Többnapos vonatos vagy menetrend szerinti autóbuszos túránál a befizetési feltételeket a túravezető hirdeti ki. Ebben az esetben nincs egységes szabályozás, mert ilyen túrák ritkán fordulnak elő.

A bérelt autóbuszos túrákat önköltséges áron szervezzük tagjainknak. Az utazási költséget minimális maradványt betervezve számítjuk ki, és az esetlegesen keletkező maradvány az egyesület pénztárába kerül bevételezésre, melyet közhasznú tevékenységünkre fordítunk. A beszedett pénzből a busz bérleti díját, autópálya- és parkolási díját fizetjük ki, nem szedünk be utazási költséget a túravezetőktől. Ritkán, de előfordul, hogy a beszedett pénz nem lesz elegendő, ilyenkor a túra végén a résztvevőknek közösen kell azt kipótolniuk.

Fontos szabály: az utazási költséget határidőre, egy összegben kell befizetni.

2.1   Az egynapos bérelt autóbuszos túrára történő befizetés és az útlemondás szabályai:

 • A tagnak a jelentkezését követően mielőbb be kell befizetnie egy összegben az utazási költséget, de legkésőbb a befizetési határidőig, amely időpont mindig a túra előtti 10. nap.
 • Utazási költséget befizetni a klubnapokon a túravezetőnél vagy az általa megbízott felelősnél lehet. A kapott nyugtát az utazás végéig őrizzük meg!
 • Ha valaki jelentkezett egy útra, de a határidőre történő befizetést elmulasztotta, akkor azt a túravezető az út lemondásának tekinti, és ha van a túrára pótjelentkező, akkor a helyét a pótjelentkezővel betölti. (Ha a jelentkezőnek a határidőre történő befizetés akadályba ütközik, akkor elvárás, hogy azt minél előbb jelezze a túravezetőnek.)
 • Ha a befizetés a befizetési határidő előtt már megtörtént, de az illető a befizetési határidő letelte előtt lemondja az utat, akkor a befizetett pénzt visszakapja, amennyiben a befizetésről szóló nyugtát visszaadja.
 • Ha a befizetés megtörtént, de a befizetési határidő lejárta után az illető lemondja az utat, viszont nincs pótjelentkező az útra, akkor a lemondónak kell gondoskodnia maga helyett másik jelentkezőről. Ha ez megtörténik, akkor a befizetett összeget a lemondó visszakapja, amennyiben a befizetésről szóló nyugtát visszaadja. Ha nem talál maga helyett másik személyt, akkora befizetett összeget nem kapja vissza, mert arra a pénzre az utazás költségeinek rendezéséhez szükség van. A túravezető az utazás végleges költségelszámolása után, pénzmaradvány keletkezése esetén indokolt esetben (pl. betegség) a befizetett összeget vagy egy részét visszaadhatja.
 • Ha lemondás miatt a soron következő pótjelentkező részt vehet az utazáson, akkor a túravezető értesíti, és a leghamarabb be kell fizetnie az útiköltséget.
 • Aki jelentkezett egy utazásra, de határidőre nem fizette be a részvételi díjat, ám mégis részt akar venni, és a helye még betöltetlen maradt, az a befizetési határidő után (pl. az indulás előtti klubnapon) is befizethet, de a határidő elmulasztása miatt 20 %-os felárat is kell fizetnie, mely az egyesület pénztárába kerül. (A felár nem vonatkozik az úgynevezett várólistásokra, akik a határidő előtt jelentkeztek ugyan, de akkor még csak várólistára kerülhettek.)
 • Aki a befizetési határidő lejárta után jelentkezik az utazásra, és van még szabad hely, akkor felár nélkül vehet részt az utazáson.
 • Ha egy utazás meghiúsulna, akkor a befizetett részvételi díjat a befizető a keddi klubnapokon visszakaphatja, ha leadja a befizetéskor kapott nyugtát.

2.2   A többnapos bérelt autóbuszos túrára történő jelentkezés, befizetés és az útlemondás egyedi szabályai

Jelentkezés: minden egyesületi utazásunknál a résztvevőnek a túravezetőnél kell jelentkeznie, esetleges lemondási szándékát is vele kell közölnie.

Utazási költség befizetése: az előző pontban leírtak az érvényesek.

Többnapos utaknál az utazási költség kiegészül a szállás-, csoportos étkezési-, idegenvezetési-, belépő-, stb. költségekkel. Ezt hívjuk „szállás csomagnak”.

A szállás csomagot utazási irodánál rendeli meg a túravezető. Ennek díját a megadott utazási irodában kell befizetni. Az iroda utazási szerződést köt a jelentkezővel, ez részletezi a feltételeket a „szállás csomaggal” kapcsolatban.

Az útlemondás egyedi szabályai: útlemondáskor a szállás csomagot illetően az irodával kötött utazási szerződésben foglaltak az irányadók. Az utazási költség visszatérítésére pedig az előző, 2.1-es pontban leírtak az érvényesek.

Ha a szállást nem az utazási irodánál, hanem a szállás helyszínén kell befizetni, úgy lemondás esetén a szállásdíj befizetésével számolnia kell a visszalépőnek, amennyiben a szállásadó feltétlenül ragaszkodik a szállásdíj befizetéséhez.

Figyelem! A fentiek nem jelentik azt, hogy a jelentkezést és útlemondást az utazási irodánál kell intézni, nem pedig a túravezetőnél.

A szállás csomag és az utazási költség befizetési és lemondási szabályait együttesen kell betartani (tehát az egyesület és az utazási iroda szabályait is).

 1. A túravezetés, túrázás általános szabályai

Túravezetőink önkéntesként látják el a feladatukat. Idegenvezetői képesítésük nincs, ezért az idegenvezetők által nyújtott szokásos szolgáltatások elmaradása nem kérhető számon rajtuk. A túrák kihirdetése során több program kerülhet felsorolásra, mint ami az időbe belefér. A túravezetőnek jogában áll eldönteni, hogy mi valósul meg ezekből, és mi marad el, esetleg teljesen meg is változtathatja a napi programot. Az elmaradt programokat nem lehet számon kérni rajta.

Nagyobb túracsoport esetén, ha lehetséges a túravezető a túrának két vagy több változatát tervezi be (kistúra, közepes túra, nagytúra). Ilyenkor segéd túravezetővel biztosítja, hogy mindegyik túratávnak legyen vezetője. Ezek a túra változatok nehézségben különböznek egymástól. A résztvevők maguk dönthetik el, hogy melyiken akarnak részt venni. A túravezetőnek jogában áll felülbírálni ezt a döntést, ha úgy látja, hogy egy résztvevő fizikai állapota, ruházata, felszerelése nem alkalmas a nehezebb túrára.

A túrázás szabályai

A túra során a túravezető halad az élen, de megbízhat ezzel a feladattal mást is. Az élen haladót megelőzni nem szabad. Aki ezt mégis megteszi, azt a túravezető úgy tekintheti, hogy attól kezdve nem résztvevője a túrának. A túravezető engedélyezheti, hogy a túrázók egy része előre mehessen a többiekhez képest, pl. ismert, jól jelzett, egyértelmű út esetén, és ha az érintettek rutinosak, jól tudnak tájékozódni, gyorsabb tempóhoz vannak szokva stb. Közülük vezetőt kell megbízni.

A túravezető záróembernek kér fel a túrázók közül valakit, akinek az a feladata, hogy a sor végén haladva figyeljen a lemaradókra és zárja a menetet. A sor végén haladók figyeljenek a záróemberre, hisz őt is érheti baj, és mögötte már nincs senki, aki a bajt észlelhetné, és segíthetne neki. Ha valakinek ki kell válnia a sorból, akkor erről szóljon a túravezetőnek, a záróembernek, vagy a körülötte lévő túrázóknak.

A túrázók lehetőség szerint úgy haladjanak a túra során, hogy mindegyikük lássa az előtte haladót és a mögötte haladót. Ha úgy széthúzódna a mezőny, hogy ez nem tartható be, és valaki nem tudja az útirányt, akkor legkésőbb egy kereszteződésbe érve várja be a mögötte haladókat. Ugyanis a túravezetőn kívül a leghátul haladó záróember is mindig tudja a helyes útvonalat.

Alapvetően a túrán a túravezetőé a felelősség a vezetők közül. A segéd túravezetők és a záróemberek neki tartoznak felelősséggel. Egy csoport túrájának hivatalosan mindig csak egy vezetője lehet, mindenki más legfeljebb csak segéd túravezetőnek minősül („egyszemélyi felelősség” elve).

 Elvárt magatartás, együttműködés hiánya, kizárás a túrából

Mindenki jól figyeljen oda a túravezető tájékoztatójára. Figyeljen magára és társaira is, ha rendkívüli esemény történik, azonnal jelezze azt a túravezetőnek.

A túrázó ismerje több résztvevő – különösen a túravezető – telefonszámát, és legyen elérhető mobiltelefonon. Többnapos útnál írja fel a szállása címét is.

A személyi okmányok és a mobiltelefon mindig legyenek ott a résztvevőknél.
Ne felejtse otthon, a buszon, a családtagnál vagy a szálláson. A túrázó által használt gyógyszereket mindig tartsa magánál. Akinek komolyabb betegsége van (pl. szívbetegség), kötelező már jelentkezéskor tájékoztatnia erről a túravezetőt.

A túrán résztvevőnek be kell tartania a túravezető, segéd túravezető és a záróember utasításait. A túravezetőnek jogában áll és kötelessége azon személy kizárása a túrából, aki saját vagy mások testi épségét veszélyezteti, akadályozza a társait, a túravezető valamely utasítását nem tartja be. Kizárásra kerülhet a túrából az olyan túrázó is, aki mások közérzetét rontja, kulturált és egészséges kikapcsolódáshoz való jogát sérti, vagy akinek állapota vagy viselkedése a túravezető megítélése szerint nem kívánatos.

Ha egy kizárt túrázó saját hibájából elmarad a csoporttól és a vele való kapcsolatfelvétel nem lehetséges, akkor a túravezető végső esetben – ha a csoport érdekei alapvetően sérülnének – nem fogja tovább keresni, megvárni az eltévedőt.

 A bérelt autóbuszos túrák egyedi szabályai

Egynapos utazásnál nincs ülésrend, ilyenkor az érkezés sorrendjében lehet helyet foglalni. Minden felszálló legfeljebb egy helyet foglalhat le a sajátján kívül, a mellette ülő társának. Többnapos túra esetén a túravezető ülésrendet állít össze, elsősorban a jelentkezési, befizetési sorrendet véve alapul.

Célszerű felírni a busz rendszámát, és meg kell jegyezni a megállás helyszínét.

Mielőtt a túra elkezdődik, a túravezető közli a busz indulásának az időpontját és helyét. (A túra vége és így a felszállás helye sokszor nem ugyanaz, ahol a leszállás történt.) A túravezető közli, hogy meddig marad a leszállás helyén a busz. Akinek valamilyen problémája adódik a túra során, visszamehet a buszhoz (ehhez legalább két ember kell), miután egyeztetett a túravezetővel és még van a visszatérésre idő.

Túrabotot az autóbuszba felvinni nem szabad, az alsó csomagtérben kell tárolni.

 1. A külföldi túrák egyedi szabályai

Ilyenkor különösen fontos, hogy az úti okmányok (útlevél – ahol elégséges személyi igazolvány és lakcímkártya – biztosítási iratok) folyamatosan a résztvevőknél legyenek. A külföldi utazásokra kötelező elhozni az ingyenesen kiváltható Európai Egészségbiztosítási Kártyát. Erről, illetve a további biztosítási lehetőségekről a honlapunkon és a Facebook oldalunkon található részletes tájékoztató. A túravezető kötelezően előírhatja bizonyos szintű biztosítás meglétét (pl. magashegyi túránál).

Balesetvédelem

 Alapelv, hogy a túrákon mindenki saját felelősségére vesz részt. Balesetért, eltévedésért, járműről történő lemaradásért, a túravezető csak akkor vonható felelősségre, ha súlyosan gondatlanul járt el. Más esetekben tőle vagy az egyesülettől anyagi vagy más jellegű kártérítés nem követelhető.

A túrázónak megfelelő ruházatban, a szükséges mennyiségű étellel, itallal, gyógyszereivel, igazolványaival kell megjelennie a túrán. Szeszes italt a túra előtt és alatt nem szabad fogyasztani.

A ruházat, felszerelés megválasztásához segítséget lehet kérni a túravezetőktől és a túratársaktól. Ezen kívül tanácsok olvashatók az egyesület honlapján is (gyvte.hu). Példaként egy fontos tudnivaló:

A természetjáró legfontosabb „eszköze” a cipő. Gyalogtúrákhoz a lábbelink talpa megfelelően bordázott legyen, mert ellenkező esetben könnyen elcsúszhatunk. Egyenetlen terepen legjobb, ha túrabakancsot viselünk nem túra félcipőt, mert a bakancs jobban támasztja a bokát, így kisebb a boka sérülésének vagy kifáradásának veszélye. A túravezető a balesetek megelőzésére különösen figyeljen.

A túra kezdete előtt tartson egy rövid ismertetőt a túrázás veszélyeiről, kiemelve azokat a tudnivalókat, amelyeket az elkövetkezendő túrán különösen fontos ismerni. Ellenőrizze le, hogy a túrázók ruházata, felszerelése megfelelő-e a túra biztonságos teljesítéséhez. Amennyiben nem, akkor csak kisebb túrát engedélyezhet a résztvevőknek ahhoz képest, mint amin azok szerettek volna részt venni, de indokolt esetben akár meg is tilthatja nekik a túra bármely változatán a részvételt.

A túravezető baleset, rosszullét esetén gondoskodjon az elsősegély nyújtásról, és ha szükséges, szervezze meg az érintett mentését, ellátását. Ezen utóbbi feladatokat indokolt esetben átadhatja másnak is. Legyen a túravezetőnél a túra jellegéhez illő összetételű elsősegély nyújtó csomag.

A bérelt autóbuszon, amennyiben van biztonsági öv, annak használata kötelező. Kerüljük buszon a menet közbeni felállást, járkálást.

Magashegyi túrázás

Az ilyen jellegű túrákon (Alpokban, Kárpátokban) gyakran még alacsonyabb magasságban is nehéz terepen kell gyalogolni: meredek, sziklás, szakadékos, omladékos lehet az út. Helyenként kiépített kapaszkodók, létrák segítik a nem veszélytelen haladást. Nagyobb magasságban még a szélsőséges időjárással is számolni kell (viharos szél, nyári hózápor). Tapasztalatlan, tériszonyos, fizikailag felkészületlen, megfelelő felszereléssel nem rendelkező túrázók számára az ilyen túrák nem ajánlottak.

Könnyebb szakaszok megtételével, fokozatos szoktatással és gyakorlással lehet elsajátítani a magashegyi túrázáshoz szükséges tudást.

Az erdei viselkedés szabályai

Bár az erdőterületet gyalogosan, saját felelősségére bárki látogathatja, azonban bizonyos szabályok ismerete és betartása szükséges.

A kirándulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális korlátozásokról (tűzgyújtás stb.), meteorológiai helyzetről, hiszen ez határozza meg az öltözködésünket, magunkkal vitt ételt, italt.

Az erdei utunk során keletkezett hulladékot vigyük el a legközelebbi szemetesig – vagy akár az otthoni hulladékgyűjtőbe!

Tüzet csak a kijelölt tűzrakó helyeken szabad gyújtani, de erős szélben vagy tűzgyújtási tilalom esetén még ott sem!

Az erdő növények és állatok ezreinek élőhelye. Viselkedjünk benne vendéghez illő, kellő tisztelettel, fegyelmezetten! Úgy bánjunk az erdő lényeivel, ahogyan szeretnénk, hogy velünk is bánjanak!

A természetben nyitott szemmel és füllel, a szépségre fogékony szívvel járjunk. Osszuk meg az itt szerzett élményeinket másokkal is!

Hagyjunk magunk után rendben a játszó, pihenő és táborhelyet, hogy mások is örömüket lelhessék benne!

Egy erdei túra során valószínűleg több alkalommal találkozunk más túrázókkal. Mi túrázók, egy kis közösség tagjai vagyunk, ezért megszokott az üdvözlés, a figyelem egymás iránt. A túrázás során minden szempontból viselkedjünk a természeti környezet és embertársaink számára is példamutatóan!

Kerékpáros túrázás

A kerékpáros túrák szabályai és tudnivalói a gyvte.hu honlapon olvashatóak.

Téli túrázás

A téli túrázáshoz a meleg, réteges öltözködésen és a kiegészítő ruházaton kívül néhány speciális felszerelés is hozzátartozik. Ezeket lehetőleg mindig vigyük magunkkal a téli túrákra:

 • lábszárvédő (megakadályozza a hó bejutását a bakancsba). Nem csak hó esetén hasznos – esőben, sárban védi a nadrág szárát, és egyszerűbb kimosni, megszárítani, mint egy nadrágot.
 • csúszásgátló talp (jeges úton a bakancs talpára húzható szöges gumilap)
 • fejlámpa, esetleg zseblámpa (ha a túra vége előtt besötétedne). Nem csak télen, hanem tavasszal és ősszel is korábban sötétedik, mint nyáron, így a lámpa ezekben az évszakokban is hasznos lehet.
 • termosz (hogy hideg időben ne kelljen lehűlt, túl hideg vizet, vagy egyéb folyadékot innunk).

Fontosabb túramozgalmak, jelvényszerzés,

minősítés (túrapont gyűjtés)

Hazánkban már több száz jelvényszerző és egyéb túramozgalom, program van, melyek közül mi csak néhányat építettünk be éves túraprogramunkba. Ezekről bővebb információ az alábbi oldalakon olvasható:

http://termeszetbarat.hu/turamozgalmak

http://www.turabazis.hu/turamozgalom_lista

Jelvényszerző minősítés (pontgyűjtés)

Az igazolt tagsággal (VTSZ vagy MTSZ) rendelkező turisták jelvényszerző pontgyűjtésben (minősítésben) vehetnek részt.

A pontgyűjtés alapját a túravezetők által a túrák alkalmával kiállított túrajelentéseken feltüntetett pontszámok (vagyis a túra teljesítmények) jelentik. A túra adatokat a minősítéshez az egyéni túranaplóban kell dokumentálni.

A túravezetőknek a túrát követő 10 napon belül le kell adniuk szabályosan kitöltött túrajelentésüket az egyesület felelősének.

A minősítési bizottság ezek alapján készíti el és terjeszti fel a tagokat a különböző minősítésekre.

VTSZ minősítés szabályai:

A túrázónak az adott naptári évben (jan.1 – dec. 31.) megtett túráira járó pontokat kell összegyűjtenie.

Min. 1000 pont összegyűjtése esetén = bronzjelvény,

min. 2000 pont = ezüstjelvény, min. 3000 pont = aranyjelvény.

(Bármilyen fajta jelvény a következő naptári évben újra megszerezhető.)

MTSZ minősítés szabályai:

Meghatározott időszak alatt kell összegyűjteni meghatározott túrapontot. Szabályok:

Maximum egy éven belül gyűjtött 500 pont = bronzjelvény,

utána újabb max. egy éven belül újabb 800 pont = ezüstjelvény, utána újabb max. két éven belül újabb 2300 pont = aranyjelvény

(ebből min. 500 pontot táj- vagy ország ismertető túramozgalomban vagy más szakág keretében kell igazoltan teljesíteni).

Ezután érhető el az érdemes és a kiváló természetjáró fokozat.

(Bármely jelvény korlátlan számban ismételten megszerezhető, az azt megelőző fokozat korábbi teljesítése esetén.)