Az egyesület története, előzmények

A győri vasutas természetjárás és a MÁV-DAC Természetjáró Szakosztály története

 A győri vasutas turizmus megalapítása a II. világháború utáni években történt. 1946 áprilisában dr. Dezséri Kálmán és Józsa László (aki már korábban bekapcsolódott a természetjáró és a cserkész mozgalomba) MÁV alkalmazottak elhatározták, hogy megszervezik a turizmust vasutas munkatársaik és családtagjaik között.

Az alakuló ülésen a szervezõkön kívül még Baraczka József, Dallos Mária és Sárkány Dénes volt jelen. A megalakulással kapcsolatos ügyeket dr. Dezséri Kálmán intézte a vasutas szakszervezet sportosztályánál. A megalakult turistacsoport elnevezése: „Gyõri Vasutas Turista Szakosztály” lett. A szakosztály elsõ elnöke dr. Dezséri Kálmán, az ügyintézõ és túraszervezõ Józsa László volt. 1949-tõl dr. Dezséri Kálmán Budapestre költözésével új elnöke lett a szakosztálynak Józsa József MÁV dolgozó személyében. Közben az elnevezés változott, központi szakszervezeti intézkedésre „Törekvés”, majd „Lokomotív” lett a szakosztály neve. 1953-ban 42 tagot számláltunk.

Az elnök személye 1954-ben változott, két évig Glöczker Rezsõ az Utasellátó vezetõje az elnök, majd õt Dallos Mária követte, 1958-ban pedig Polgár Aladár MÁV fõraktárnokot választották elnökké. A szakosztály tagjai az egészségvédõ túrák mellett az országos minõsítõ túrákon, különféle túramozgalmakban is részt vettek. 1956. szeptember 2-án a Törekvés természetjáró csapata a gyõri Városi Testnevelési és Sportbizottság által rendezett kétfordulós, III. osztályú versenyen az elsõ helyezést szerezte meg.

1959-ben a turisták Józsa László alapító tagot választották a szakosztály elnökének, aki egészen 1993-ban bekövetkezett haláláig töltötte be ezt a tisztséget.

A „turistacsalád” életében az 1962-es esztendõ hozott sok szép sikert, eredményt. Ezek közül legemlékezetesebbek: a Lokomotiv jubileumi versenyen elért második helyezés, vagy a II. osztályú nõi csapatbajnokságon megszerzett második hely. E korszak legeredményesebb versenyzõi: Pados Éva, Prettenhoffer Gergely, Samodai Elek, Samodai Elekné, Tamási Árpád, Tóth Péter, Cseh Ildikó, Ozora Mónika voltak.

A vasutas természetjárók történetének egy eredményes idõszaka zárult le 1962 végén, mint önálló természetjáró egyesület megszûnt, a MÁV Dunántúli Atlétikai Club szakosztályaként tevékenykedett a továbbiakban. A természetjárók mozgalmas élete a korábbi lelkesedéssel folyt tovább. 1966-ban Cseszneken vehették át a II. helyezésért járó díjat a Molnár Ferenc Emlékversenyen, felnõtt kategóriában.

A szakosztályon belül 1971-ben túramotoros csoport is alakult, 11 motorkerékpárral és 19 fõvel. A túrafelelõs Harnisch Zoltán, mûszaki felelõs Oth Alfréd lett. 1973-ban a Megyei Természetbarát Szövetség által rendezett túraminõsítõ versenyen III. helyezést értek el.

1975-ben 84 tagot számlált a szakosztály, ebbõl 34 a vasutas. Ebben az évben 58 túrán 679 fõvel vettek részt. 1978-ban szakosztályunk részt vett a Jubileumi Vasutas Kéktúrán és mintegy tucatnyi tagunk szerzett Kéktúra Jelvényt ezekben az idõkben.

Az 1980-as évek eseményei, eredményei sem kevesebbek a korábbiaknál. A szakosztály minden tagja országos minõsített túrázó, 19 aranyjelvényes természetjáró volt akkoriban a tagok sorában. 1982-ben a szakosztály 10 sportolója érdemelte ki a turistamozgalom 25 éves emléklapját, 40 éves emléklapot pedig 4 fõ vehetett át, név szerint Józsa László, Földesi Lajos, Kovács László és Molnár Béla.

Józsa László szakosztályvezetõnek az OTSH fõtitkára aranyjelvényes túravezetõi címet adományozott 1984-ben. Szakosztályunk létrehozásában, majd a turistaélet megszervezésében elévülhetetlen érdemeket szerzett leghíresebb természetjárónk, Józsa Laci bácsi, aki 1959-tõl 1993-ban bekövetkezett haláláig vezette a szakosztályt. „Laci bácsi” ezekben az idõkben már a vasutas természetjárók egyik legsikeresebb és legtapasztaltabb túrázója lett. A kiváló sportember a szervezett turistamozgalom fellendítése érdekében végzett tevékenységéért számos elismerésben részesült. Azon kevesek közé tartozik, akik „aranykoszorús természetjáró”, „aranyjelvényes túravezetõ” címmel is rendelkeznek. Az erdõk és a természet védelme érdekében kifejtett kimagasló és példamutató tevékenységéért a „Társadalmi Erdei Szolgálat” oklevelét kapta. Szakosztályunk az õ vezetése alatt sok új túraútvonalat létesített, felújított vagy átfestett. Egy idõben az „Országos Kék Túra” Ötvös – Sümeg közötti szakaszát is õk gondozták.

A 80-as években a szakosztály vezetõségében Józsa László szakosztályelnök mellett helyettesként Horváth Gábor tevékenykedik, túrafelelõs Szabó István, technikai felelõs Oth Alfréd, versenyfelelõs Pánczél Csaba és a szakosztály intézõje Józsa Lászlóné volt. 1985-ben, a 40. évfordulós jubileumi felszabadulási túrán is teljesítették a kitûzött feladatokat, legnagyobb létszámmal vettek részt, így I. díjként elnyerték a díszserleget. Még ebben az évben a Vasutas Kupa nappali tájékozódási verseny II. kategóriájában IV. helyezést értek el.

A MÁVDAC egyesület alakulásának 75. évfordulója tiszteletére – 1987-ben – a szakosztály 4 tagja (köztük „Laci bácsi”) teljesítette a legnagyobb lélegzetû túramozgalom, az „Országos Kék Túra” 1083 km hosszú útvonalát.

Józsa László a rendszerváltás után a gyõri cserkészélet újraszervezésében is odaadóan közremûködött. Ennek elismeréseként a Ravazd mellett kialakított cserkésztábor az õ nevét viseli. 1993-ban pedig országos elismerésként a legmagasabb turista kitüntetésben részesült: Dr. Téry Ödön emlékérmet kapott. Sajnos a díjat átvenni személyesen már nem tudta mert néhány hónappal a díjkiosztó ünnepség elõtt, 85 éves korában a halál elragadta köreinkbõl.

Józsa László halála után 1993-1995. között Tóth István, majd Szabó István (1996-2003) töltötte be a szakosztály-vezetõi tisztséget. 2004 óta Csuka István a szakosztály vezetõje. Az utóbbi években különösen fellendülõben van a szakosztály mind a beiratkozott létszámot, mind a klubéletet, mind pedig a túrázások számát tekintve. Az elmúlt évben 130 túranapon, összesen több mint 1700 fõvel vettünk részt. A túrák során általában gyalogolunk, de kerékpártúrákat és autóbuszos túrákat is rendezünk. A vezetõség és a közel 20 túravezetõ biztosítja a tagok részére a kirándulások, autóbuszos-, kerékpáros- és gyalogtúrák szakszerû vezetését.

Szakosztályunk évtizedek óta ott van a Vasutas Természetjárók Szövetsége országos találkozóin és már a kezdetektõl – 1996. óta – részt vesz a minden év februárjában Miskolcon megrendezésre kerülõ Vasutas Természetjáró Szakosztályok Vetélkedõjén. Büszkén hirdethetjük eddig elért I., II., III., IV. és V. helyezéseinket, mert minden alkalommal sikerült a mezõny elsõ felében végeznünk. Rendszeresen részt veszünk az évenként megrendezésre kerülõ megyei Csillagtúra Versenyeken is, ahol legtöbbször az elsõ helyen végzünk. Az utóbbi évek folyamán sok tagunk szerzett már VTSZ bronz- és ezüstjelvényt, valamint MTSZ bronz-, ezüst- és aranyjelvényt.

A Gyõr-Moson-Sopron megye Természetjárója jelvényszerzõ túramozgalomban is részt vesznek tagjaink. A Magyar Természetbarát Szövetség kitüntetésében részesült Szabó István szakosztályvezetõ, Temesi Ödön és Eõry Dezsõ túravezetõk. Utóbbi több turisztikai témájú füzetet is írt („Barangolások a Pannonhalmi Dombvidék jelzett turistaútjain”, „Gyalogszerrel a Sokorótól a Szigetközig”, „Szülõföldem a Sokorótáj”).

Az ország számtalan településébe eljutunk, több országos és nemzetközi rendezvényen rendszeresen részt veszünk. A hazai utak mellett a környezõ országokba is szervezünk autóbuszos kirándulásokat, táborozásokat, gyalogos, magashegyi és kerékpáros túrákat, versenyeket, emléktúrákat, de minden évben ott vagyunk Szlovákiában a Rákóczi Ünnepségeken is. 2003-tól – a Kék Túra Mozgalom 50 évvel ezelõtti elindításának tiszteletére – 9 fõvel megkezdtük az „Országos Kék Túra” bejárását.

Megalakulásunk 50-éves évfordulója alkalmából Turisztikai Kiállítást hoztunk létre 1996-ban, mely szakosztályunk történetének, jelenkori eseményeinek bemutatása mellett a magyar természetjáró mozgalom elõtt is tisztelegni kíván. A létrehozott kiállításnak állandó támogatónk, a gyõri Vasutasok Arany János Mûvelõdési Háza biztosít helyet, ahol a klubdélutánjainkat is tartjuk keddenként 17 órától. Az egész évben ingyenesen látogatható kiállításon a természetjárás tárgyi emlékei (régi túrafelszerelések, tájolók, térképek, túrafüzetek, oklevelek stb.) mellett több mint 100 színes fotón mutatjuk be a turistáink által felkeresett tájakat, mûemlékeket.

Szakosztályunk életét nem csak a klubdélutánok, hanem a természetbarát filmklubunk vetítései és más közösségi programok (bálok, gulyáspartik) is színesítik.

 2009. november 23-án (az 1946-ban alapított) természetjáró szakosztályunk tagjai közül 44-en megalapították a

Győri Vasutas Természetjáró Egyesületet.

Az új, közhasznú minősítéssel bejegyzett egyesületbe 2010-től a korábbi szakosztályi tagok mellett új tagok is beléphetnek és létre hoztuk a pártolói tagsági formát is.

Az egyesület jelenlegi elnöke 2009 óta Csuka István, aki már közel 20 éve részt vesz annak irányításában és a túrák szervezésében.